Program Upowszechniania Strzelectwa 2023-2025

O projekcie

Program upowszechniania strzelectwa na lata 2023-2025 jest systemowym rozwiązaniem, którego głównym celem jest upowszechnianie aktywności fizycznej wśród młodzieży poprzez umożliwienie im udziału w strzeleckich zajęciach sportowych, które realizowane będą na terenie szkoły.

Głównymi celami programu są:

  • Popularyzacja strzelectwa wśród młodzieży,
  • Zwiększenie oferty ogólnodostępnych, bezpłatnych zajęć sportowych dla młodzieży,
  • Upowszechnianie postaw proobronnych wśród młodzieży,
  • Stworzenie warunków dla rozwoju talentów oraz zainteresowań sportowych.

W ramach projektu przez lata 2023 (od września) do 2025 (do grudnia włącznie) uczniowie ostatnich klas szkół średnich odbędą 3 godziny zajęć strzeleckich. Podczas zajęć uczestnicy dowiedzą się jakie są zasady posługiwania się bronią oraz zasady bezpieczeństwa na strzelnicy. Omówione zostaną budowa i zasady działania broni palnej i amunicji. Podczas zajęć praktycznych z wykorzystaniem broni krótkiej i długiej będą ćwiczyć techniki strzeleckie – postawa, celowanie, strzelanie, wymiana magazynków w broni palnej.

Wszystkie zajęcia w ramach programu będą się odbywać w szkołach przy użyciu mobilnych strzelnic, a prowadzone będą przez wykwalifikowanych instruktorów strzelectwa. Broń laserową używaną podczas zajęć będą stanowić repliki broni (zbliżona waga i wygląd, posiadają elementy ruchome).

Program upowszechniania strzelectwa obejmie blisko 1 000 000 uczniów szkół ponadpodstawowych, którzy po zakończeniu zajęć otrzymają imienny certyfikat poświadczający udział w Programie.

Więcej informacji o Programie dostępne w ogłoszeniu MSiT: tutaj