Program Upowszechniania Strzelectwa 2023-2025

FILM INSTRUKTAŻOWY

Film instruktażowy dotyczący Programu Upowszechniania Strzelectwa zrealizowany został przez Akademicki Związek Sportowy we współpracy
z Nadwiślańskim Towarzystwem Strzeleckim. Film zrealizowany został ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.